Nieuwe CT voor Sophia

CT-scanner SophiaKinderen die in het Erasmus MC-Sophia een CT-scan moeten laten maken, hoeven veel minder vaak onder narcose of sedatie, dankzij een hypermodern apparaat dat onlangs in gebruik is genomen.

Nieuwe locatie
De Somatom Drive Dual Source CT van Siemens is de volledige naam van de nieuwe CT-scanner van het Sophia. Het apparaat staat op een nieuwe locatie, in de gang van de oude spoedeisende hulp (Sb-1721). De oude, die uit 2003 stamt, was technisch en stralingshygiënisch aan vernieuwing toe.

Stil liggen
De nieuwe scanner wordt ook ingezet voor volwassen patiënten, maar is bij uitstek geschikt voor kinderen, vertelt Marcel Dijkshoorn, researchlaborant CT op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde: “De röntgenstralenbelasting ligt bij het nieuwe apparaat aanzienlijk lager. Daarnaast is hij veel sneller, waardoor beweging op de beelden wordt uitgesloten. Dat is ook de reden dat op minder geavanceerde scanners kinderen sedatie of narcose moeten krijgen: het is voor kinderen vaak moeilijk om stil te blijven liggen of ademcommando’s op te volgen.”

Groot voordeel
De lagere belasting en betere beeldkwaliteit ten opzichte van de oude scanner geeft meer diagnostische mogelijkheden en heeft daardoor nog een groot voordeel, aldus Dijkshoorn: “Het CT-onderzoek kan in sommige gevallen een meer belastend onderzoek zoals een katheterisatie of scopie vervangen.”

Vrolijke vorm
De oude CT-scanner was vrolijk vormgegeven, maar bleef indrukwekkend voor kinderen in een wat donkere, kleine ruimte, met veel apparatuur en losse attributen. De nieuwe locatie is ruimer van opzet, waardoor beangstigende apparatuur en hulpmiddelen minder opvallen of beter kunnen worden weggewerkt. Ook kan een kind zelf als afleiding de kleur van de verlichting van de kamer kiezen en is in het plafond een zogeheten ‘sky ceiling’ met een waterthema verwerkt.

Herinneringenspel voor ouderen met dementie

Het project MI-Tale is van start gegaan. In dit project ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds samen met partners uit binnen- en buitenland een digitaal en interactief spel voor ouderen met dementie en hun geliefden. Het spel helpt hen om samen persoonlijke herinneringen op te halen en vast te leggen.

De app die in het project MI-Tale wordt ontwikkeld, helpt ouderen met dementie en hun naasten om samen herinneringen op te halen en vast te leggen. Met historisch materiaal, zoals foto’s of video’s, en door het toevoegen van eigen persoonlijke herinneringen. Door het spel te spelen wordt het levensverhaal van de hoofdpersoon vastgelegd. Nog belangrijker echter, is dat het spel het gesprek en begrip tussen de oudere met dementie en de omgeving bevordert.

Waarom?
Het samen ophalen van herinneringen is belangrijk. Voor degenen rondom een oudere met dementie is het vaak lastig te begrijpen wat hun geliefde nu écht bezighoudt. Herinneringen van vroeger spelen voor hen een belangrijke rol: ervaringen in hun jongvolwassen leven hebben hen gevormd tot wie ze zijn en hoe zij zich voelen en gedragen. Het delen van deze herinneringen is echter vaak een uitdaging voor dementerenden. Daarnaast is het voor de mensen in de omgeving van dementerenden lastig de juiste vragen te stellen om de herinneringen te achterhalen.

Voor wie?
Voor zowel familie, vrienden als zorgprofessionals van verschillende generaties is het, door middel van dit spel, makkelijker én leuker om met een oudere in gesprek te gaan over vroeger. In eerste instantie wordt de applicatie ontwikkeld voor ouderen met (beginnende) dementie en hun sociale omgeving. Maar ook voor ouderen zonder cognitieve beperkingen kan het interessant zijn hun levensverhaal vast te leggen met een interactief spel.

Hoe?
In de komende twee jaar werkt het Nationaal Ouderenfonds aan de ontwikkeling van de app. Dat doet de stichting niet alleen, maar samen met de doelgroepen. Alleen ouderen en hun naasten kunnen immers vertellen waar zij behoefte aan hebben als het gaat om het delen van herinneringen. In 2018 wordt, op basis van deze verhalen, een eerste prototype van MI-Tale getest. Meer informatie over het project is te vinden op www.mi-tale.eu

Partnerorganisaties
Het Nationaal Ouderenfonds werkt voor de ontwikkeling van MI-Tale samen met partnerorganisaties in Nederland (Consultancy Zorg Giersbergen, Eerste Verdieping Internet Consultancy, Vrije Universiteit Amsterdam), Oostenrijk (ENPP Böhm, LIFEtool) en Cyprus (MK Prosopsis). Het project maakt onderdeel uit van het Europese programma Ambient Asssited Living en wordt in Nederland gefinancierd door ZonMw.

Maria van den Muijsenbergh bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Afbeeldingsresultaat voor Maria van den MuijsenberghMaria van den Muijsenbergh is met ingang van 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan het Radboudumc. Ze zal voor een dag per week werkzaam zijn binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in het Radboudumc. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Maria van den Muijsenbergh (Heerlen, 1956)  behaalde cum laude haar artsdiploma aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde er in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts.  Sinds 1984 werkt ze als huisarts, aanvankelijk in Leiden, vanaf  1996 tot op heden in Nijmegen. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos.

Van den Muijsenbergh werkte lange tijd bij het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael Nijmegen, een huisartsenpraktijk met veel migranten en sociaal kwetsbare patiënten. Van daaruit richtte ze de Praktijk Buitenzorg op, waar dak- en thuislozen en ongedocumenteerde migranten  in Nijmegen terecht kunnen voor sociaal medische hulp. Naast huisarts is ze ook als senior onderzoeker en universitair docent verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Corrie Hermann Prijs
Ze  werkt mee aan initiatieven als Wereldvrouwenhuis Mariam voor opvang en empowerment van dakloze migrantenvrouwen Netwerkoverleg vluchtelingen Nijmegen en de Voedselbank Nijmegen. In 2006 ontving ze de Corrie Hermann Prijs vanwege haar niet aflatende inzet voor de verbetering van de positie van mensen in kwetsbare situaties.

Prof. Van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. Doel van de leerstoel is het genereren en uitdragen van kennis over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten die bijdraagt aan het verminderen van etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos kennis in om de vermijdbare grote gezondheidsverschillen te verminderen en om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden en migranten duurzaam te verbeteren.

RSS WordPress Plugin by WP Tutor.io